Defterdarlığımızca 23.03.2018 Tarihinde İrtifak Hakkı Tesis Edilecektir…

Defterdarlığımızca İrtifak Hakkı Tesis Edilecek Taşınmazlar