375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 ncü maddesindeki hükümler ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar” da belirtilen hususlar esas alınarak yapılan inceleme neticesinde başvurusu kabul edilen çalışanların 12/03/2018 tarihinde yapılan sözlü sınav sonuçlarına ilişkin listedir.

12.03.2018 Tarihinde Yapılan Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Liste