Vezirköprü Malmüdürlüğünce 22 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılacak Olan Taşıtlar ve Taşınır Mallar Satış İhalesi

Vezirköprü Malmüdürlüğünce Satışı Yapılacak Olan Taşıtlar ve Taşınır Mallara Ait İlan Metni